Een vriend wil je geld lenen. Hoe ga je te werk?

Als een vriend je geld wil lenen, is het aangeraden om iets op papier te zetten:

 • ofwel een leningsovereenkomst;
 • ofwel een schulderkenning.

Vriendschappen of familiebanden kunnen minder hecht worden of zelfs verslechteren doorheen de tijd, zeker als er geld bij betrokken is. Het gebeurt dan ook dat afspraken die gemaakt werden in goed vertrouwen later niet meer nageleefd worden.

Daarom heb je er alle belang bij om de afspraken op papier te zetten, zodat je de lening kan bewijzen: 'wie heeft welk bedrag aan wie geleend?'.
 

1. De leningsovereenkomst moet minstens vermelden:

 • de handtekening van beide personen (uitlener en ontlener);
 • de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ voor de handtekening van elk.

Dat is belangrijk om aan te geven dat elk van beiden akkoord is met de inhoud.

Je verduidelijkt best ook:

 • de volledige identiteit van beide personen;
 • het exacte bedrag dat geleend wordt (best zowel in cijfers als in letters);
 • het doel waarvoor het geld geleend wordt;
 • de manier waarop het geld bezorgd wordt;
 • de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de lening;
 • de manier waarop het geld terugbetaald wordt (maandelijkse bedragen, ...);
 • de datum en plaats waarop de overeenkomst gesloten is;
 • de eventuele intresten die moeten betaald worden (opgelet: mogelijk moeten er belastingen betaald worden op de ontvangen intresten).

Hoe gedetailleerder jullie overeenkomst is opgesteld, hoe minder ruimte er is voor discussie achteraf.

Je moet evenveel exemplaren maken als er ondertekenaars zijn. Ieder die getekend heeft, moet een exemplaar krijgen.

Je kan de leningsovereenkomst laten opmaken door een notaris, dat geeft meer zekerheid. Als er onenigheid zou zijn over het uitvoeren van de overeenkomst, dan vormt een notariële akte een sterker bewijs dan een document dat door jullie onderling werd opgesteld.

Kies je ervoor om het zelf zonder een notaris op te stellen, dan kan je het document laten registreren. Daarvoor moet je de overeenkomst in 3 exemplaren opmaken, zodat er 1 ondertekend origineel (geen kopie) aan het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere registratiekantoor) kan bezorgd worden. De overeenkomst wordt daardoor niet even sterk als een notariële akte als bewijs, maar ze heeft door de registratie wel een vaste datum.
 

2. De schulderkenning is een eenzijdige verbintenis waarbij je bevestigt dat je een bepaald bedrag aan iemand moet terugbetalen.

De schulderkenning moet in principe schriftelijk, gedateerd en ondertekend zijn door de persoon die de schuld moet terugbetalen.

Je moet met de hand ‘goed voor …’ schrijven, gevolgd door het bedrag voluit in letters geschreven en het document ondertekenen.

Als je dat niet doet, is het geen officiële schulderkenning. Het kan wel gebruikt worden als een begin van een schriftelijk bewijs.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home