Een vriend van je heeft zijn domicilieadres bij jou. Kan er beslag gelegd worden op jouw goederen voor zijn schulden?

Ja. Als je vriend zijn domicilieadres bij jou staat, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op alle goederen die zich op dat adres bevinden. Ze worden vermoed eigendom te zijn van de schuldenaar. Je kan dat vermoeden weerleggen. Om te vermijden dat er op jouw goederen beslag wordt gelegd, moet je bewijzen wat van jou is. Je kan aan de gerechtsdeurwaarder bewijzen voorleggen, zoals: een factuur op jouw naam; een testament met wat je geërfd hebt; ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home