Is bijstand van een advocaat noodzakelijk in de procedure tot plaatsing onder bewind?

Neen, de bijstand van een advocaat is niet verplicht.  De indiener van het verzoek, de te beschermen persoon of ook diens kinderen hebben het recht zich in de procedure door een advocaat te laten bijstaan, maar dat is niet verplicht. Of een advocaat aangewezen is, hangt af van de concrete omstandigheden: hoe ingewikkeld is de zaak? Zijn er conflicten? Is iedereen even goed geïnformeerd? Enz.  Je kan gratis bijstand van een advocaat (pro Deo) krijge...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home