Ben je verplicht om onder hetzelfde dak te wonen als je wettelijk samenwonend bent?

Neen. Er is geen plicht om samen te wonen voor wettelijk samenwonenden. Op het moment dat jullie de verklaring van wettelijk samenwonen afleggen op de gemeente, moeten jullie op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Daarna zijn jullie daar niet meer toe verplicht. Opgelet: wanneer één van jullie daarna van adres verandert, is de wettelijke samenwoning dus niet automatisch beëindigd. Als jullie het wettelijk samenwonen willen beëindigen, moeten jullie een verklaring afl...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home