Als je maatschappelijke hulp vraagt, hoe verloopt het aanspreken van de onderhoudsplichtigen concreet?

In principe moet het OCMW:

  • je maatschappelijke hulp toekennen (als je aan de voorwaarden voldoet);
  • nagaan of je mensen rondom je hebt met een onderhoudsplicht, die zelf voldoende middelen hebben en of de familiale situatie het toelaat;
  • je helpen bij het bekomen van een onderhoudsuitkering.

In de praktijk weigert het OCMW vaak de hulp en krijgt de aanvrager de boodschap dat hij zich eerst tot zijn onderhoudsplichtigen moet wenden.
De wet verplicht je niet om dat vooraf te doen.

Als je aan de voorwaarden voor hulp voldoet, kan het OCMW in principe niet weigeren. Het OCMW heeft de taak om met jou te bekijken of je onderhoudsgeld kan vragen en of dat aangewezen is in jouw concrete familiale situatie.
Zo ja, dan moet het OCMW je hulp toekennen tijdens de periode waarin je bezig bent met het bekomen van onderhoudsgeld (in overleg of via de rechtbank).

Als het OCMW vindt dat je je onderhoudsplichtigen moet aanspreken, dan moet het OCMW je daar ook mee helpen.
Het OCMW heeft een adviestaak, die bestaat erin je naar de nodige procedures te leiden.

Het OCMW kan ook zelf initiatief nemen om in jouw naam en voor jouw rekening je recht op een onderhoudsuitkering te doen gelden. In de praktijk gebeurt dat zelden.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home