Als je de procedure bij de RVV wint, krijg je dan een verblijfskaart?

Neen, niet automatisch. Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) geeft en je gaan in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), dan zijn er meerdere beslissingen mogelijk. De RVV beslist dat je gelijk hebt: dan vernietigt de RVV het BGV. Het is alsof het nooit heeft bestaan. Na de vernietiging gaat het dossier terug naar de DVZ die het opnieuw kan onderzoeken. Er zijn meerdere mogeli...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home