Als de verblijfsregeling een gelijk verdeeld verblijf is, moeten er dan geen onderhoudsbijdragen betaald worden?

Niet noodzakelijk. De verblijfsregeling en de plicht om onderhoudsbijdragen te betalen zijn twee aparte zaken. Het verblijf is niet het enige criterium om te bepalen of een ouder onderhoudsbijdrage moet betalen. Als de ene ouder een hoger inkomen heeft, dan kan de andere een onderhoudsbijdrage ontvangen voor het kind, ook bij een gelijk verdeeld verblijf. Om de hoogte van de onderhoudsbijdrage te bepalen, kijkt een bemiddelaar of een rechter eerst naar de noden van het ki...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home