Aan wie moet je het bedrag dat verbeurd verklaard is betalen?

Als de rechter een som geld heeft verbeurd verklaard en het bedrag was nog niet (volledig) in beslag genomen tijdens het onderzoek, dan moet je het bedrag (of het overblijvende deel) aan de Staat betalen. Je krijgt daarvoor een brief van de Federale Overheidsdienst Financiën. De verbeurdverklaring is een bijkomende straf gekoppeld aan een hoofdstraf. Ze verjaart wanneer de hoofdstraf verjaart.

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home