Aan welke onderhoudsplichtigen mag het OCMW de maatschappelijke hulp terugvragen?

Bij maatschappelijke hulp zijn er 2 categorieën onderhoudsplichtigen: het OCMW moet de hulp terugvorderen van je echtgeno(o)t(e), van je ouders of van je kinderen;   het OCMW kan kiezen om de hulp terug te vorderen van alle andere mensen die een onderhoudsplicht hebben tegenover jou. Het Burgerlijk Wetboek somt op wie een onderhoudsplicht heeft. Bijvoorbeeld: je grootouders, je kleinkinderen, je schoonzoon, schoondochter, enz. Het OCMW spreekt die onderhoud...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home