Weldra in werking: verhoging van de inkomensgrens voor DAVO

Familie

Op 1 januari 2020 wordt de inkomensgrens opgetrokken om voorschotten van DAVO te krijgen.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) kan op 2 manieren tussenkomen:

  • door onbetaald onderhoudsgeld in te vorderen bij de onderhoudsplichtige (in plaats van een gerechtsdeurwaarder);
  • door voorschotten te betalen op toekomstig onderhoudsgeld.

Om voorschotten te krijgen van DAVO mogen je inkomsten niet hoger zijn dan 1800 euro netto per maand.

Vanaf 1 januari 2020 wordt die inkomensgrens 2200 euro netto per maand.

 

Als je inkomsten hebt tussen 1800 euro en 2200 euro per maand, zal je dus ook financiële hulp kunnen krijgen wanneer het onderhoudsgeld waarop je recht hebt niet betaald wordt. Maar, nog een paar maanden geduld...

Meer informatie over de hulp van DAVO vind je

 

11 april 2019.