Vorming: het wettelijk kader van het beroepsgeheim

Justitie

Een vorming voor hulpverleners die op zoek zijn naar handvaten om met deontologische vragen om te gaan.

Doelstelling:

 • het juridisch kader van het beroepsgeheim uiteenzetten;
 • de situaties verduidelijken waarin het beroepsgeheim wordt opgeheven;
 • alternatieve oplossingen aanreiken voor de opheffing van het beroepsgeheim;
 • de voorwaarden verduidelijken voor overleg (onderscheid gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim);
 • de impact bekijken van het beroepsgeheim op het werk als hulpverlener.

Vragen die aan bod komen:

 • Wanneer pleeg je schuldig verzuim?
 • Welke informatie mag je delen met je collega’s?
 • Welke informatie mag je delen met andere hulpverleningspartners?
 • Moet je informatie doorgeven aan de politie?
 • Wat mag je zeggen als je wordt opgeroepen door de rechtbank?
 • Wanneer moet je een situatie melden?

Methodiek:

Een vorming door Helder Recht:

 • is gebaseerd op concrete situaties uit de praktijk;
 • is interactief en vertrekt vanuit voorbeeldsituaties: de regels worden uitgelegd aan de hand van reacties, vragen en uitwisseling tussen de deelnemers. Er wordt daarbij gewerkt met praktische hulpmiddelen, zoals de vragen en antwoorden op www.helderrecht.be, een syllabus, nuttige websites, schema’s, enz.
 • wordt gegeven in klare taal;
 • is aangepast aan de noden van de hulpverlener;
 • is up-to-date: onze juristen volgen steeds de laatste wetswijzigingen op.

Praktisch:

 • Plaats en datum:
  Kortrijk - 29/11/2018
  Antwerpen - 11/12/2018

 • het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen;
 • de opleiding duurt 3 uur.
 • Naast de lanceringskorting krijgt u ook 1 maand gratis toegang tot onze website met juridische vragen en antwoorden.

 • Prijs: 50 euro in plaats van 80 euro.

=> Schrijf u snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

Inschrijving