Nieuwe regels voor nieuwe huurovereenkomsten

Wonen

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams huurdecreet in werking. Opgelet: de nieuwe regels gelden enkel voor huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019. Alle lopende huurovereenkomsten blijven onder de oude regelgeving vallen. 

 

De nieuwe regels gaan over het huren van een woning als hoofdverblijf en van een kot voor studenten. 

Wat verandert er voor het huren van een hoofdverblijf

 • De waarborg die de huurder moet betalen, is maximum 3 maanden huur
   
 • Wanneer de huurder overlijdt, eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de 2de maand na het overlijden. Als er meerdere huurders zijn, is het pas als de laatste huurder overlijdt.
   
 • Wanneer wettelijk samenwonenden of gehuwden uit mekaar gaan, spreken ze onderling af wie de huurovereenkomst overneemt. Komen ze er zelf niet uit, dan beslist de rechter. 
  Wanneer één van de wettelijk samenwonenden of gehuwden de huurovereenkomst overneemt, maar de andere oorspronkelijk wel mee had getekend, dan kan die nog tot 6 maanden daarna worden aangesproken om de huur mee te betalen
   
 • Huurovereenkomsten van maximum 3 jaar kunnen ook op elk moment door de huurder beëindigd worden.
  De opzeggingstermijn is 3 maanden.  
  Daarnaast moet de huurder ook een vergoeding betalen: 
  • 1,5 maand huur – als de huurovereenkomst eindigt tijdens het 1ste jaar; 
  • 1 maand huur – als de huurovereenkomst eindigt tijdens het 2de jaar; 
  • 0,5 maand huur – als de huurovereenkomst eindigt tijdens het 3de jaar. 
    
 • Om meer duidelijkheid te creëren over welke herstellingen voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn, is er een lijst opgemaakt.  
   
 • De huurder moet de verhuurder op de hoogte brengen als er herstellingen nodig zijn die de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn.  
   
 • Ook de kosten die de verhuurder aan de huurder mag doorrekenen zijn opgenomen in een lijst.  
   
 • Zowel de huurder als de verhuurder is verplicht om een verzekering te nemen voor waterschade en brand. 

 

Meer informatie over de nieuwe regels vind je in de brochures van de Vlaamse overheid : 

Binnenkort vind je de nieuwe regelgeving in vragen en antwoorden terug in onze rubriek ‘Wonen’.  
Ben je aangesloten bij ons Juripack Hulpverlener en heb je een vraag over de oude/nieuwe huurwetgeving?  
Dan kan je voor een antwoord in klare taal terecht bij onze helpdesk: 

 • via mail: info@helderrecht.be; 
 • via telefoon: 03/303 71 22.

 

Januari 2019.