Nieuwe regels op komst voor het verblijfsrecht van vreemdelingen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Vreemdelingen

Vreemdelingen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden onderling niet langer gediscrimineerd.

 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan je verblijfskaart intrekken als :

  • je via gezinshereniging met je partner of echtgeno(o)t(e) naar België bent gekomen;
  • en jullie uit elkaar gaan tijdens de eerste 5 jaar dat je je verblijfskaart hebt.

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt een uitzondering als je slachtoffer bent van huiselijk geweld. Dan kan je onder bepaalde voorwaarden je verblijfskaart behouden.


Maar, afhankelijk van de nationaliteit van je echtgeno(o)t(e) of partner gelden er andere voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • je bent een Togolese vrouw, gehuwd met een Amerikaan (niet-Europese vreemdeling) : je kan je verblijfskaart behouden als je slachtoffer bent van huiselijk geweld en de gezinswoning verlaat;
  • je bent een Togolese vrouw, ditmaal gehuwd met een Belg: om je verblijfskaart te behouden moet je niet enkel aantonen dat je slachtoffer bent van huiselijk geweld.  Je moet ook bewijzen dat je werkt of andere inkomsten hebt.

Op 7 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat dat verschil in behandeling discriminerend is. Dat betekent dat de wet moet worden aangepast.

Wie weet voert de wetgever daarbij een veralgemeende bescherming in voor kwetsbare personen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld ?

Je vindt meer info op de fiche :

Kan je verblijfskaart worden ingetrokken als je alleen gaat wonen ?

 

6 maart 2019