Nieuw beschermingsstatuut voor werkzoekenden met een MMPP

Werk

In de pers was vorige week sprake van een nieuwe statuut voor werkzoekenden: 'de niet-toeleidbare werkzoekende'.

Het statuut bestaat sinds 1 juli 2019.
Het statuut is er voor werkloze personen die geen normaal of aangepast werk kunnen vinden door een combinatie van:

  • psychologische;
  • medische;
  • en sociale factoren.

Je hoort vaak de term MMPP: mensen met een ernstige medische, mentale, psychiatrische of psychische beperking.

Het nieuwe statuut biedt heel wat voordelen aan een werkloze MMPP’er:

  • hij kan een aangepaste begeleiding van de arbeidsbemiddelingsdiensten krijgen;
  • hij kan vrijgesteld worden van het actief zoeken naar werk;
  • hij heeft recht op een beschermingsuitkering als hij geen inschakelingsuitkering meer kan krijgen.

De toekenning van het statuut gebeurt op een objectieve meetbare wijze. De arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Actiris, Forem) gebruiken daarvoor een wetenschappelijk internationaal erkend instrument gebruikt: het ICF – de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Het statuut wordt toegekend voor een periode van 2 jaar, die hernieuwbaar is.

De werkloze MMPP’er moet positief meewerken met de arbeidsbemiddelingsdiensten.

Tot op vandaag viel die groep werklozen vaak tussen 2 stoelen.

  • ze hadden geen recht op ziekte-uitkeringen;
  • ze hadden ook geen recht op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen omdat ze er door hun problematiek niet in slagen om binnen een redelijke termijn werk te vinden.

Sinds een paar jaar krijgen die werkzoekende MMPP’ers een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld als ze geen inschakelingsuitkering meer kunnen krijgen.

Het nieuwe statuut heeft pas in 2020 volledig uitwerking, wanneer de tijdelijke maatregelen aflopen.

Je vindt meer informatie in het schema dat de minister in een persbericht verzond. 

 

9 juli 2019.