Net een woning gekocht? Ga na of je gratis verzekerd kan zijn tegen inkomensverlies

Wonen

Ben je (binnenkort) de trotse eigenaar van een woning in Vlaanderen?
Wist je dat de Vlaamse overheid je kan helpen met het afbetalen van je hypothecaire lening wanneer je je inkomen verliest?

Om daarvan te genieten moet je aan enkele voorwaarden voldoen.
Sinds 15 juni 2019 zijn de voorwaarden nog soepeler geworden.

Je moet:

 • een lening aanvragen van
  • minstens 50.000 euro om een woning te kopen (al dan niet met een renovatie) of te bouwen;
  • of minstens 25.000 euro voor renovatiewerken alleen;
 • geen andere verzekering bij de Vlaamse overheid hebben tegen inkomensverlies;
 • een woning kopen of renoveren die in het Vlaams Gewest ligt;
 • maar 1 woning hebben;
 • de woning als hoofdverblijfplaats gebruiken;
 • een woning kopen waarvan de waarde niet hoger dan 320.000 euro wordt geschat. Wanneer de woning in een gemeente van het arrondissement Halle-Vilvoorde of in bepaalde gemeentes van het arrondissement Leuven ligt, dan is dat 368 000 euro.
 • minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk zijn, met een onderbreking van maximum 10 opeenvolgende dagen (nieuw).
  Dat hoeft niet bij dezelfde werkgever te zijn en geldt ook voor uitzendkrachten (nieuw);
 • volledig arbeidsgeschikt zijn;
 • niet aan het werk zijn met de toestemming van een arbeidsgeneesheer;
 • niet arbeidsongeschikt zijn geweest tijdens de 12 maanden voor de aanvraag (uitzondering: zwangerschaps- of borstvoedingsverlof)
 • een inkomen hebben:
  • er zijn geen inkomensgrenzen voor de aankoop van een woning, renovatiewerken of de combinatie van beide;
  • bij een nieuwbouw geldt in bepaalde gevallen een inkomensgrens.


De verzekering Gewaarborgd Wonen helpt je om je hypothecaire lening af te betalen, wanneer je in de eerste 10 jaar na het afsluiten van de lening:

 • volledig en buiten je wil werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering krijgt;
 • buiten je wil je zelfstandige activiteit moet stopzetten en een werkloosheidsuitkering of een overbruggingsrecht krijgt (nieuw);
 • arbeidsongeschikt wordt en een tegemoetkoming van het RIZIV krijgt.

De verzekering is gratis.

De hulp loopt maximum 3 jaar en is maximum 500 euro per maand (in bepaalde situaties is de maximumgrens 600 euro).

Je moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat je (het eerste deel van) het geleende geld ontvangt van de bank.

 

Hoe vraag je de verzekering aan?

 1. Vul het aanvraagformulier in
  Bepaalde delen vul je zelf in, andere delen moeten worden ingevuld door de werkgever of het sociaal verzekeringsfonds (bij zelfstandigen) en de bank.
   
 2. Stuur het aanvraagformulier op naar:
  Wonen-Vlaanderen
  Verzekering Gewaarborgd Wonen 
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 40B
  1000 Brussel

   

Meer gedetailleerde informatie vind je op de website van Wonen Vlaanderen.

 

25 juli 2019.