Mag je bij een hittegolf stoppen met werken en naar huis gaan?

Werk

Neen. Als werknemer mag je niet zelf beslissen om het werk te verlaten omdat het te warm is.
Je werkgever moet wel een aantal maatregelen nemen vanaf een bepaalde temperatuur.

 

De maximum toegelaten temperatuur op het werk verschilt afhankelijk van het soort werk dat je doet:

  • 29° C: als je licht werk doet (kantoorwerk, secretariaat, met de auto rijden, enz.);
  • 26° C: als je halfzwaar werk doet (onderhoud, rechtstaand werken, enz.);
  • 22° C: als je zwaar werk doet (graafwerken, vervoer van zware materialen, enz.);
  • 18° C: als je heel zwaar werk doet (grondwerken, stellingbouw, enz.).

Het gaat om een gevoelstemperatuur. Het gaat niet enkel om het aantal graden Celsius, maar ook om de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht.

Als het warmer is dan die temperaturen, dan moet je werkgever binnen de 48 uur maatregelen nemen, zoals:

  • voor ventilatie zorgen (als de temperatuur dan nog niet voldoende daalt, moet je werkgever het werk aanpassen en bijvoorbeeld rustpauzes inlassen);
  • gratis frisse dranken aanbieden;
  • bescherming zoals zonneschermen, hoofddeksels, enz. voorzien om de werknemer te beschermen tegen de hitte of de rechtstreekse zon,
  • het uurrooster aanpassen.

De werkgever moet een extra inspanning doen om kwetsbare werknemers, zoals zwangere vrouwen, te beschermen bij een hittegolf.

Als je werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan je terecht bij de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon van de onderneming waar je werkt of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Je vindt meer info:

 

25 juni 2019