Indexaanpassing van de administratieve bijdrage voor de aanvraag van een verblijfskaart

Vreemdelingen

Voor de aanvraag van bepaalde verblijfskaarten moet je een administratieve bijdrage betalen aande Dienst Vreemdelingenzaken. Dat bedrag is geïndexeerd.

Vanaf 31 juli 2020 zijn de nieuwe bedragen:

 • 207 euro in plaats van 204 euro
  • als je gezinshereniging vraagt met een Belg of een vreemdeling van buiten de Europese Unie;
  • als je als niet-Unieburger in België komt studeren;

 

 • 363 euro in plaats van 358 euro
  • als je als vreemdeling van buiten de Europese Unie naar België komt om te werken;
  • als je om humanitaire redenen in België wil verblijven;
  • enz.;

 

 • 63 euro in plaats van 62 euro
  • als je langdurig ingezetene bent in een ander land van de Europese Unie en in België wil komen wonen.

Sommige vreemdelingen (Unieburgers, vluchtelingen, minderjarigen, enz. en hun familieleden) moeten geen administratieve bijdrage betalen.

Je vindt meer info op onze fiche: "Wat moet je betalen voor een verblijfskaart?"