Het PLAIN congres: een vat vol expertise

Justitie

PLAIN organiseerde vorige week haar 12de internationaal congres. Het congres vond deze keer plaats in Oslo, Noorwegen van 25 tot 27 september.

Meer dan 400 internationale klare taal-experts waren aanwezig om ervaringen uit te wisselen.


Helder Recht en Droits Quotidiens kregen de kans om hun expertise te versterken en uit te breiden, meer bepaald rond:

 • Digitalisering
  Meer en meer informatie wordt online verspreid. Digitale tools die goed worden ingezet, kunnen informatie toegankelijker maken.
  Houd onze website in de gaten voor onze nieuwe tool die er binnenkort aankomt.
   
 • Het productieproces
  Om in klare taal te communiceren, moeten de regels van klare taal gecombineerd worden met de dagelijkse realiteit van elke organisatie. Multidisciplinair overleg is daarbij het sleutelwoord.
   
 • Een organisatiecultuur rond klare taal
  Over de hele wereld zijn er vele initiatieven om klare taal deel te laten uitmaken van de dagelijkse werking, zowel in de publieke als in de private sector. Overheden, rechtenfaculteiten, verzekeringsinstellingen, … buigen zich allen over dezelfde vragen, ook in België. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend.


Versterkt in onze visie op klare taal en haar voordelen, zijn we vol ideeën om verder aan de slag te gaan.

 

2 oktober 2019.