Geweld tegen vrouwelijke nieuwkomers

Vreemdelingen

Vrouwelijke nieuwkomers met een gewelddadige partner zijn extra kwetsbaar als ze een verblijfsrecht op basis van hun relatie hebben.

Ze zijn bang dat de Dienst Vreemdelingenzaken hun verblijfskaart intrekt als ze hun partner verlaten.

Dat risico bestaat als ze hun verblijfskaart nog geen 5 jaar hebben.

 

Maar, de Dienst Vreemdelingenzaken maakt een uitzondering voor vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden hun verblijfskaart behouden.

Meer informatie vind je op de fiches op onze website rond gezinshereniging.

30 november 2018