Een notarieel testament moet niet meer gedicteerd worden

Geld

Als je een testament wil opstellen, dan kan je kiezen:  

  • om het volledig zelf met de hand te schrijven (een eigenhandig testament); 
  • of om het door de notaris te laten opstellen (een notarieel testament). 
     

Sinds 1 september 2020 hoef je een notarieel testament niet meer letterlijk aan de notaris te dicteren. Vroeger moest dat wel. Nu kan je eenvoudig uitleggen aan de notaris wat er moet instaan. De notaris schrijft jouw wil uit en leest het testament voor om te controleren of je akkoord bent. Ben je akkoord, dan onderteken je het testament.  

Dat betekent dat nu ook anderstaligen of personen met een handicap, voor wie het dicteren niet lukt, hun wil op een andere manier aan de notaris kunnen uitleggen.  

De aanwezigheid van een extra notaris of van 2 getuigen is wel nog vereist. 

 

Meer informatie over het opmaken van een testament vind je op onze fiches.

 

15 september 2020.