Een nieuwe belastingvermindering voor je rechtsbijstandsverzekering

Geld

Goed nieuws: als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kan je een vermindering krijgen van de belasting die je moet betalen op je inkomsten.

 

Je krijgt een vermindering van 40 % van de premies die je betaald hebt voor je rechtsbijstandsverzekering vanaf september 2019.

Je hebt voor de 1ste keer recht op de vermindering bij je belastingaangifte in 2020.

De premies die worden meegeteld zijn begrensd op een totaal van 310 euro voor de belastingaangifte van 2020. Die grens wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dat betekent dat je maximum een belastingvermindering van 40 % van 310 euro kan krijgen, of 124 euro, voor het aanslagjaar 2020.

Meer informatie vind je op onze nieuwe fiche: ‘Welk belastingvoordeel krijg je voor je rechtsbijstandsverzekering?’ 

 

10 september 2019.