Dag tegen geweld op vrouwen: wat is vrouwenmoord?

Justitie

25 november is de dag tegen geweld op vrouwen.  
De voorbije weken was er in het nieuws meerdere malen sprake van vrouwen die door hun ex-partner werden vermoord. De media spreken van vrouwenmoord.  
 

Wat is vrouwenmoord?  

Het woord staat niet in het Groene Boekje. De media gebruiken het om aan te duiden dat het misdrijf specifiek gericht is op een vrouwelijk slachtoffer. 

Vaak wordt de moord gepleegd door een partner of een ex-partner, maar het kan ook door iemand anders.
 

Is vrouwenmoord strafbaar in België? 

Vrouwenmoord wordt in België gestraft als een 'gewone' moord. 

Het staat niet als een apart misdrijf in het Belgisch strafrecht. 

Wel wordt een dader zwaarder gestraft als het motief haat is tegen het slachtoffer omwille van zijn/haar geslacht. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer een man of vrouw is. Het is een verzwarende omstandigheid.

Hetzelfde geldt als het motief gebaseerd is op de huidskleur van het slachtoffer, de seksuele geaardheid, een fysieke beperking, enz.

Is vrouwenmoord in andere landen strafbaar?  

In Spanje, Italië en in een aantal Zuid-Amerikaanse landen (Mexico, Costa Rica, Chili, Bolivia, enz.) staat het misdrijf ‘vrouwenmoord’ apart in de strafwet. 

 

25 november 2019.