Coronavirus: Een nieuwe CAO als tijdelijk kader voor telewerk

Gepubliceerd op 22 februari 2021

Justitie

Door de coronacrisis werken we massaal van thuis uit. Om telewerk voor elke werknemer te omkaderen werd een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gesloten: CAO nr. 149. Ze geldt van 26 januari 2021 tot 31 december 2021 voor alle werkgevers die geen telewerk-policy hebben. 

 

Een CAO is een akkoord tussen werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. 

Een CAO: 

 • verduidelijkt de wet;  
  of 
 • geeft meer rechten aan werknemers. 

CAO nr. 149 voert een kader en basisprincipes in voor het telewerk dat verplicht of aanbevolen is door de overheid om het coronavirus te bestrijden. Ze geldt van 26 januari tot 31 december 2021 voor alle ondernemingen die geen telewerk-policy hebben. 
 

Wat staat er in CAO nr. 149? 

 • Dat je als telewerker dezelfde rechten en plichten hebt als op kantoor. 
 • Dat elke werkgever verplicht is om met elke werknemer enkele telewerk-regels af te spreken, zoals: 
  • het voorzien van geschikt materiaal en technische ondersteuning om te kunnen telewerken, bijvoorbeeld een laptop; 
  • de vergoeding van bepaalde kosten, als de werknemer zijn eigen materiaal gebruikt. Het gaat om kosten voor installatie, gebruik, werking, onderhoud en afschrijving van het eigen materiaal. 
  • de vergoeding van bijkomende verbindingskosten, zoals internet en telefoon. 
 • Dat elke werkgever, als dat mogelijk is, regels moet afspreken over: 
  • de uurroosters; 
  • wanneer de telewerker bereikbaar is en wanneer niet; 
  • de manier waarop de telewerker gecontroleerd wordt. 

Opgelet: CAO nr. 149 is een aanvullende CAO. Dat betekent dat ze alleen geldt voor ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen systeem voor telewerk hebben uitgewerkt. 

Als je werkgever nog geen regels over telewerk heeft, dan kan je hem contacteren om tot een akkoord te komen.