25 oktober: European Day of Justice

Justitie

Het is vandaag de ‘European Day of Justice’.

Een mooie gelegenheid om een Europees project in de kijker te zetten waar onze collega’s van Droits Quotidiens aan meewerken.

Het doel van het project is om het Europees model van de rechtenverklaring bij een aanhouding te herschrijven. De rechtenverklaring informeert een persoon over zijn/haar rechten wanneer die als verdachte van een misdrijf aangehouden wordt: het recht om te zwijgen, om een advocaat te hebben, om informatie te krijgen, enz.

Het is een belangrijk document. De verdachte krijgt het op een moment van stress, onzekerheid en angst. Het moet helder omschrijven wat de rechten van de verdachte zijn.

In België leidt Fair Trials het project.

Zij vroegen aan onze zustervzw Droits Quotidiens, als expert in klare juridische taal:

  •  om de advocaten en magistraten in strafzaken in klare juridische taal op te leiden;
  •  om de Franstalige versie van de rechtenverklaring te herschrijven.

Onze Waalse collega’s zijn aan de slag gegaan en hebben zowel de tekst als het ontwerp van het document aangepakt. De oude tekst van 4 bladzijden vol juridisch jargon werd een praktische folder met een visuele rode draad en eenvoudige woorden en korte zinnen.

Droits Quotidiens werkte daarvoor met de expertise van verschillende advocaten en magistraten. Het plan is om de verklaring uit te testen bij personen die worden aangehouden om zeker te zijn dat ze hun rechten volledig begrijpen door het document te lezen.

Met Fair Trials stelt Droits Quotidiens het resultaat voor op 14 en 15 november aan de Europese experten die dezelfde uitdaging zijn aangegaan in andere lidstaten van de Europese Unie.

Wij hopen alvast dat het herwerkte model in de toekomst ook wordt goedgekeurd door de FOD Justitie. Op die manier krijgt elke persoon die wordt aangehouden duidelijke informatie en kan hij/zij begrijpen wat zijn/haar rechten zijn.

 

25 oktober 2019.