20 juni: Wereldvluchtelingendag

Gepubliceerd op 20 juni 2022

Vreemdelingen

Iedereen heeft het recht om veiligheid te zoeken’. Dat is het motto van de Wereldvluchtelingendag van 2022. Kan iedereen die veiligheid zoekt, die ook krijgen?

 

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging, kunnen in België internationale bescherming vragen. Internationale bescherming is de nieuwe term voor ‘asiel’. 

Als je internationale bescherming vraagt, onderzoeken de asielinstanties de redenen en de omstandigheden van je vlucht, bijvoorbeeld: 

 • Waarvoor word je vervolgd in je land van herkomst? 
 • Wat was je reisroute? 
 • Heb je identiteitsdocumenten?  

Tijdens het onderzoek van je dossier kan je voorlopig in België verblijven. Je bent een ‘asielzoeker’ of een ‘verzoeker om internationale bescherming’.  

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) kan één van de volgende beslissingen nemen:   

 • Het CGVS erkent je als vluchteling.  
  Het statuut van vluchteling wordt toegekend als je vervolgd wordt op grond van je ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of de sociale groep waartoe je behoort.  

  Je krijgt een tijdelijke verblijfskaart, na 5 jaar krijg je een vaste verblijfskaart.  
   
 • Het CGVS geeft je subsidiaire bescherming.  
  Je krijgt het statuut van subsidiaire bescherming als je niet voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden als vluchteling, maar je niet kan terugkeren naar je land van herkomst door de gevaarlijke situatie daar. 

  Je krijgt een tijdelijke verblijfskaart van 1 of 2 jaar. Het statuut van subsidiaire bescherming wordt elk jaar geëvalueerd. Na 5 jaar kan je een vaste verblijfskaart krijgen.  

  Je vindt meer info op de meertalige app van Fedasil info
   
 • Het CGVS staat geen van beide toe en weigert je aanvraag.  
  Je krijgt geen internationale bescherming en ook geen verblijfskaart en dus ook geen veiligheid.  
  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
   

Daarnaast bestaat er het statuut van ‘tijdelijke bescherming’. In maart 2022 hebben de landen van de Europese Unie beslist om via een soepele en snelle procedure een tijdelijke verblijfskaart toe te kennen aan mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor het gewapend conflict.   

De snelle procedure voorkomt dat het CGVS overbelast wordt door de massale toestroom. Anders dan bij een verzoek om internationale bescherming gebeurt er geen grondig onderzoek door het CGVS. 

Je vindt meer info in onze fiches rond tijdelijke bescherming (Oekraine)