1 juni 2019 – Indexaanpassing van de administratieve bijdrage voor de aanvraag van een verblijfskaart

Vreemdelingen

Voor de aanvraag van bepaalde verblijfskaarten moet je een administratieve bijdrage betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat bedrag is op 1 juni 2019 geïndexeerd.

De nieuwe bedragen zijn:

  • 204 euro in plaats van 200 euro als je gezinshereniging vraagt met een Belg of een niet-Europeaan of als je als niet-Europeaan in België komt studeren;
  • 358 euro in plaats van 350 euro als je als niet-Europeaan naar België komt om te werken, als je om humanitaire redenen in België wil verblijven, enz.;
  • 62 euro in plaats van 60 euro als je langdurig ingezetene bent in een ander Europees land en in België wil komen wonen.

Sommige vreemdelingen (Europeanen, vluchtelingen, minderjarigen, enz. en hun familieleden) moeten geen administratieve bijdrage betalen.

Je vindt meer info op onze website: Verblijf van Vreemdelingen 

 

3 juni 2019