Klare taal diensten

Klare juridische taal:

 • een manier van spreken en schrijven
 • die correct, helder en nauwkeurig is
 • en daardoor verstaanbaar is voor iedereen.

Wist u dat communiceren in klare taal

 1. u tijd bespaart?

Uw lezer:

 • vindt sneller de belangrijkste informatie;
 • onthoudt de informatie beter;
 • doet gemakkelijker wat u verwacht;
 • heeft minder vragen achteraf.
 1. uw klanten of cliënten tevredener maakt?

Uw klant of cliënt:

 • voelt zich betrokken bij wat er beslist wordt;
 • aanvaardt gemakkelijker een beslissing die hij/zij begrijpt;
 • geraakt minder gefrustreerd wanneer hij/zij kan volgen.
 1. uw organisatie een positief imago geeft?

Heldere communicatie:

 • zorgt voor transparantie;
 • verhoogt het vertrouwen in uw organisatie;
 • maakt de werking efficiënter: interpretatiefouten worden vermeden.

Het is een misverstand dat juridische teksten moeilijke woorden, lange zinnen en ingewikkelde constructies moeten bevatten.

Helder Recht biedt een alternatief.

 

Ons aanbod: