Klare taal diensten

Het is een misverstand dat juridische teksten moeilijke woorden, lange zinnen en ingewikkelde constructies moeten bevatten.

Helder Recht biedt een alternatief.

Klare juridische taal:

 • een manier van spreken en schrijven
 • die correct, helder en nauwkeurig is
 • en daardoor verstaanbaar is voor iedereen.

Zowel voor ondernemingen, sociale organisaties als overheidsdiensten is communiceren in klare juridische taal een meerwaarde.

Meerwaarde voor juristen:

 • Cliënten zijn tevreden;
 • Cliënten hebben realistische verwachtingen;
 • Professionele voldoening.

Meerwaarde voor burgers:

 • Begrijpen de contracten die ze ondertekenen;
 • Verstaan de producten en diensten die ze kopen;
 • Hebben een groter vertrouwen in overheidsdiensten en ondernemingen;
 • Verhoogde zelfredzaamheid van de burger en als consument.

Meerwaarde voor ondernemingen:

 • Klanten zijn tevreden en geneigd om terug te komen;
 • Duidelijke communicatie maakt de taak van de werknemers gemakkelijker;
 • Efficiënter werken doordat klanten beter geïnformeerd zijn;
 • Positief imago: geloofwaardigheid en transparantie;
 • Minder interpretatiemoeilijkheden of vergissingen.

Meerwaarde voor overheidsdiensten:

 • Grotere transparantie ten aanzien van de burgers;
 • Bevordert de gelijkheid tussen burgers, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht of scholingsgraad;
 • Groter vertrouwen van de burger in de overheidsdiensten;
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ons aanbod: