JuriLink

U wilt als organisatie juridische informatie opnemen op uw website?

U wilt bruikbare informatie overbrengen in klare taal?

Via het JuriLink is het mogelijk om op de website van uw organisatie gebruik te maken van de juridische informatie van Helder Recht, steeds up-to-date en in klare taal.

Contacteer ons voor meer informatie op info@helderrecht.be of 03/303 71 22

In samenspraak met uw organisatie zorgt Helder Recht voor een technische oplossing die beantwoordt aan uw vraag en uw doel.