Juridische vormingen voor hulpverleners

Je bent op zoek naar een vorming rond een specifiek juridisch thema?
Je wil een vorming die op maat is van jullie werking?

Helder Recht organiseert op aanvraag vormingen rond juridische onderwerpen voor hulpverleners:

 • in klare taal
 • interactief
 • met praktijkvoorbeelden
 • met gebruik van schema’s en modeldocumenten
 • op maat van uw organisatie.     

Contacteer ons voor meer informatie op info@helderrecht.be of 03/303.71.22

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Domicilie, referentieadres en afvoering: hoe werkt het?
 • Kleine kinderen worden groot: wat met de onderhoudsbijdragen van gescheiden ouders?
 • Ooit gekocht, nooit betaald? Verjaring en minnelijke invordering van consumentenschulden
 • Kind geboren in België: de verblijfsrechten
 • Vragen en rechten bij een levenseinde
 • Wat zijn de gevolgen voor je sociale uitkering als je je woning deelt?
 • Hoe werkt juridische tweedelijnsbijstand (pro-Deo)?
 • Bevel om het grondgebied te verlaten: wat nu?
 • Scheiden in klare taal
 • Onbetaalde onderhoudsgelden
 • De juridische gevolgen van een overlijden
 • Het bewind en andere beschermingsmaatregelen
 • Onderhoudsplicht en OCMW
 • Het wettelijk kader van het beroepsgeheim
 • De praktische werking van de familierechtbank

De doelstellingen van uw organisatie en het doelpubliek van de vorming zijn voor ons het vertrekpunt om de inhoud van de vorming te bepalen.
De vormingen zijn online of via webinar.