Algemene gebruiksvoorwaarden Juripack Burger (JPB)

Wij = Helder Recht
U = de aangesloten burger

Dit zijn de algemene voorwaarden van de juridische diensten die wij aanbieden binnen het Juripack Burger (JPB).  Ze vullen de abonnementsaanvraag aan.

Onze diensten

Gedurende 1 maand heeft u recht op 3 diensten:

 1. Telefonisch juridisch advies over 1 bepaalde juridische situatie;
 2. Onbeperkte toegang tot onze website www.helderrecht.be;
 3. Een nieuwsbrief.

1. Hoe werkt de telefonische adviesdienst?

U hebt gedurende 1 maand recht op juridisch advies over 1 bepaalde juridische situatie.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12.30 uur op het nummer 03/303.71.22.
U kan ons ook mailen op het adres info@helderrecht.be.

De adviezen worden verstrekt door professionele juristen die gebonden zijn door het beroepsgeheim.
Vooraf zal de jurist controleren of u een abonnement hebt afgesloten.
Wij voorzien een tijdsduur van maximum 30 minuten per telefonisch gesprek, waarin het probleem wordt uitgelegd en behandeld.
De jurist heeft het recht om het gesprek te beëindigen als het niet langer om een juridisch advies gaat.
Samen met u spreken we de termijn af waarbinnen u het antwoord krijgt. De termijn hangt af van het opzoekwerk dat nodig is.

Onze dienst omvat :

 • Aandachtig luisteren naar de vraag in zijn geheel;
 • Objectieve en precieze analyse van het probleem;
 • Juridische informatie over 1 bepaalde situatie in begrijpelijke taal;
 • Uitwerken van concrete pistes om het probleem op te lossen;
 • Verwijzing naar een organisatie of gespecialiseerde dienst;
 • Verstrekken van praktische inlichtingen;
 • Bezorgen van documenten, zoals fiches met antwoorden, brochures en modellen die zich op de website van www.helderrecht.be bevinden.

Onze dienst omvat niet :

 • Het opstellen en ondertekenen van brieven in uw naam;
 • U vertegenwoordigen of bijstaan in juridische of administratieve procedures;
 • Klachten over de werking van organisaties.

2. Hoe werkt de onbeperkte toegang tot de website www.helderrecht.be?

Na het indienen van het aanvraagformulier en het betalen van het abonnement krijgt u een mail met uw persoonlijke toegangscode.
De code geeft u onbeperkte toegang tot de website www.helderrecht.be, met daarop:

 • Juridische vragen/antwoorden in klare juridische taal;
 • Woordenlijst met juridische termen uitgelegd in klare taal;
 • Modellen van brieven, overeenkomsten, verzoekschriften… ;
 • Brochures en presentatiemateriaal;
 • Verklarende schema’s;
 • Samenvattende tabellen;
 • Juridisch nieuws;
 • Links naar wetteksten en andere rechtsregels;
 • Verwijzingen naar andere websites.

Wij verbinden ons er toe om u steeds en onbeperkt toegang te verlenen tot onze website, zolang u de algemene gebruiksvoorwaarden voor onze website naleeft. U vindt die terug op onze homepagina.

3. Hoe werken onze nieuwsbrieven?

U krijgt een digitale nieuwsbrief op het e-mailadres dat u opgeeft. Onze nieuwsbrieven bespreken actuele juridische onderwerpen.

Begin, duur en einde van uw abonnement

4. Vanaf wanneer heeft u toegang tot onze diensten ?

U kan gebruik maken van onze diensten zodra de u de toegangscode hebt geactiveerd.

U kan de abonnementsaanvraag indienen via het online formulier op de website van www.helderrecht.be, in de rubriek: Juripack Burger.

U betaalt het abonnementsgeld via de website. U krijgt een automatische mail met uw gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord in te stellen. Uw abonnement begint op dat moment te lopen.

5. Hoelang kan u gebruik maken van onze diensten?

U sluit een abonnement af voor de periode van 1 maand.
Het contract wordt niet automatisch verlengd. 
Op het einde van die maand kan u een nieuw abonnement aanvragen en opnieuw betalen.  Als er ondertussen een nieuwe prijs of nieuwe algemene voorwaarden gelden, zullen die voor het nieuwe abonnement gelden.
Als u een abonnement wilt nemen dat langer dan 1 maand duurt, kan u contact opnemen met Helder Recht om samen een duurtijd en prijs overeen te komen.

6. Wanneer kan u uw abonnement opzeggen?

Uw abonnement is 1 maand geldig en kan voor die tijd niet worden opgezegd.

7. Heeft u het recht om u te bedenken en af te zien van het abonnement?

Vanaf het invullen van de abonnementsaanvraag heeft u een termijn van 15 dagen om zich te bedenken en af te zien van de overeenkomst.

U kan de overeenkomst annuleren door binnen die termijn een mail te sturen naar info@helderrecht.be of een brief naar Helder Recht, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem, waarin u duidelijk zegt dat u de overeenkomst wil annuleren.

Opgelet: zodra u gebruik maakt van onze diensten, doet u afstand van uw recht op een bedenktermijn van 15 dagen.

U maakt gebruik van de diensten:

 • door uw toegangscode te activeren. Vanaf dan heeft u toegang tot de hele website.
 • of door telefonisch of via mail informatie op maat te vragen.

Betaling van het abonnement

8. Wanneer moet u uw abonnementsgeld betalen?

Om gebruik te maken van onze diensten, moet u een bijdrage betalen.
De bijdrage wordt vooraf betaald via de online bankapplicatie op de website van Helder Recht.
Zodra Helder Recht van PayPal de bevestiging ontvangt dat de betaling is goedgekeurd, ontvangt u een automatische mail met uw gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord in te stellen.

Auteursrechten

9. Mag u de inhoud van onze bestanden kopiëren?

Ja, u mag de inhoud weergeven, kopiëren en verspreiden, maar onder bepaalde voorwaarden.
De inhoud van ons werk is beschermd door auteursrechten.

Het weergeven, kopiëren en verspreiden:

 • van de juridische vragen en antwoorden in klare taal mag gebeuren zonder onze voorafgaande toestemming. De inhoud of vorm mag niet gewijzigd worden.
 • van de modeldocumenten, schema’s en tabellen mag enkel met onze voorafgaande toestemming.

De weergave of de kopie moet steeds ‘Helder Recht vzw' vermelden. Ook de datum waarop HR de informatie gepubliceerd heeft, moet duidelijk vermeld worden.

Geen enkel gekopieerd document mag worden verkocht of deel uitmaken van een betalende dienst.

Aansprakelijkheid

10. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

De vergoeding voor de schade als gevolg van onze fouten of nalatigheden, is beperkt tot het bedrag van het abonnementsgeld.
U gaat ermee akkoord dat de schadevergoeding voldoende uw rechtstreekse schade vergoedt.
De onrechtstreekse schade wordt niet vergoed.

Een geschil oplossen

11. Wat moet u doen als er een geschil ontstaat?

U kan ons contacteren en ons schriftelijk het probleem meedelen

 • ofwel per mail: info@helderrecht.be;
 • ofwel per post: Helder Recht, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem.

Wij proberen om ieder geschil in onderling akkoord op te lossen.
Als een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
Het Belgisch recht is van toepassing op dit abonnement.

Bescherming van gegevens

12. Op welke bescherming van het privéleven heeft u recht?

Wij leven de wet op de bescherming van het privéleven na.
Uw gegevens worden verzameld en gebruikt, enkel voor het volgende:

 • Om u de toegangscode tot onze website door te sturen;
 • Om te controleren of uw abonnement in orde is;
 • Om u informatie te bezorgen over onze activiteiten.

Wijziging van de algemene voorwaarden

13. Kunnen wij de algemene voorwaarden wijzigen?

Ja.  Wij kunnen de algemene voorwaarden van uw abonnement wijzigen.
Als u een abonnement heeft dat 1 maand geldig is, blijven de oorspronkelijk voorwaarden gelden tot op het einde van het abonnement. Als u daarna een nieuw abonnement neemt, gelden de nieuwe voorwaarden.

Als u een abonnement heeft dat langer dan 1 maand duurt, verwittigen wij u van de wijziging per mail, minstens 2 maanden voor het in werking treden van de nieuwe voorwaarden.
Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden kan u uw abonnement opzeggen. 
U moet dit schriftelijk doen:  

 • ofwel per mail : info@helderrecht.be; 
 • ofwel per post: Helder Recht, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem. 

Het abonnement wordt onmiddellijk beëindigd zodra wij uw mail of brief hebben ontvangen.
Als u uw abonnementsgeld reeds betaalde, storten wij uw jaarlijkse bijdrage deels terug, in verhouding tot de niet-uitgeoefende periode.