Werkloosheid

 • Werken in loondienst ferme
  • Arbeidsovereenkomst sluiten ferme
  • Tijdens de arbeidsovereenkomst ferme
   • Je rechten en plichten als werknemer in loondienst ferme
   • Loon en verloning ferme
   • Onkosten ferme
   • Vakantie en verlof ferme
   • Ongeval ferme
   • Ziekte ferme
   • Waar kan je terecht als je problemen hebt op het werk? ferme
  • Einde van de arbeidsovereenkomst ferme
   • Ontslag nemen ferme
   • Ontslag krijgen ferme
   • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord ferme
   • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht ferme
   • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (OBT) ferme
   • Ontslag om dringende reden ferme
   • Tijdens de opzeggingstermijn ferme
 • Werkloosheid ferme
  • Werkloos worden: voorwaarden en bedrag van de werkloosheidsuitkering ferme
  • Tijdens je werkloosheid: rechten en plichten ferme
  • Werkloosheid na je studies ferme
  • Werkloosheid en vrijwilligerswerk ferme
  • De werkloosheidsuitkering en je woning delen ferme
   • Bij wie kan je terecht als je een vraag hebt rond werkloosheid? ferme
  • Na je studies ferme
   • Werkloosheid na je studies ferme
  • Werk en ouderschap ferme
   • Je bent werknemer in loondienst ferme
    • Tijdens de zwangerschap ferme
    • Moederschapsverlof ferme
     • De voorwaarden en procedure om recht te hebben op moederschapsverlof ferme
     • De duur van het moederschapsverlof ferme
    • Vaderschapsverlof ferme
    • Het werk hervatten en borstvoedingsverlof ferme
     • Het werk hervatten na je zwangerschap ferme
     • Borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes ferme
   • Je bent zelfstandige ferme
    • Tijdens de zwangerschap ferme
    • Moederschapsverlof voor zelfstandigen libreacces
    • Dienstencheques ferme
    • Vaderschapsverlof voor zelfstandigen ferme
  • Beroepsgeheim ferme
   • Waarvoor dient het beroepsgeheim? ferme
   • Je vraagt hulp aan een professional ferme
   • Er wordt jou hulp gevraagd als professional ferme
    • Wie is gebonden door het beroepsgeheim en wat valt eronder? ferme
    • De uitzonderingen op het beroepsgeheim ferme
    • Het beroepsgeheim en de strijd tegen terrorisme ferme

  ©Droits Quotidiens asbl

  Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.