Vreemdelingen

 • Verblijf van vreemdelingen ferme
  • Verblijfskaart ferme
   • Toeristenvisum ferme
   • Gezinshereniging ferme
    • Met welk familielid kan je gezinshereniging aanvragen? ferme
    • Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging? ferme
    • Hoe moet je gezinshereniging aanvragen? ferme
     • Hoe vraag je gezinshereniging aan met een vreemdeling die wettelijk in België woont? ferme
     • Je komt bij een Belgisch of Europees familielid wonen ferme
    • Wat als de gezinshereniging wordt geweigerd of ingetrokken? ferme
   • Humanitair visum ferme
   • Humanitaire regularisatie (9bis) ferme
   • Medische regularisatie (9ter) ferme
   • Studenten ferme
     • Je komt naar België om te studeren ferme
     • Je verblijft in België als student ferme
    • Tijdelijke bescherming (Oekraïne) ferme
    • Langdurig ingezetenen ferme
    • Slachtoffers van mensenhandel ferme
   • Vreemdelingen en familie ferme
    • Je vraagt gezinshereniging aan ferme
     • Met welk familielid kan je gezinshereniging aanvragen? ferme
     • Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging? ferme
     • Hoe moet je gezinshereniging aanvragen? ferme
      • Je komt bij een familielid wonen dat vreemdeling is en wettelijk in België verblijft ferme
      • Je komt bij een familielid wonen dat Belg is of een Unieburger ferme
     • Wat als de gezinshereniging wordt geweigerd of je verblijfskaart wordt ingetrokken? ferme
    • Je woont met je gezin in België ferme
     • Huwelijk ferme
      • Je gaat huwen in België ferme
      • Wat na je huwelijk in België? ferme
     • Wettelijk samenwonen ferme
      • Je gaat wettelijk samenwonen ferme
      • Wat na de verklaring van wettelijk samenwonen? ferme
     • Geboorte van een kind in België ferme
      • Je wilt je kind erkennen ferme
      • Wat na de geboorte van je kind? ferme
   • Nationaliteit ferme
    • Je bent meerderjarig ferme
     • Je bent geboren in België ferme
     • Je werkt in België ferme
     • Je bent gehuwd met een Belg ferme
     • Je woont wettelijk samen met je Belgische partner ferme
     • Je hebt een Belgisch kind ferme
     • Je kan niet (meer) werken ferme
     • Je woont 10 jaar in België ferme
     • Je bewijst buitengewone verdiensten aan België ferme
     • Je bent staatloze ferme
   • Unieburgers ferme
    • Kort verblijf ferme
    • Lang verblijf ferme
   • Vreemdelingen en gezondheidszorgen ferme
    • Dringende medische hulp ferme
    • Verblijf om medische redenen ferme
   • Vreemdelingen en hulp van het OCMW ferme
    • Je bent een Unieburger ferme
    • Je bent een niet-Europese student ferme
    • Je verblijft als toerist (maximum 3 maanden) ferme
    • Je verblijft illegaal ferme
    • Je vraagt humanitaire regularisatie (9bis) ferme
    • Je vraagt medische regularisatie (9ter) ferme
    • Je bent erkend als vluchteling of je hebt subsidiaire bescherming gekregen ferme
   • Illegaal verblijf ferme
    • Wat is illegaal verblijf? ferme
    • Bevel om het grondgebied te verlaten ferme
     • Wat is een bevel om het grondgebied te verlaten? ferme
     • Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten. Wat nu? ferme
      • Je krijgt een BGV en je verlaat België ferme
      • Je krijgt een BGV en je wil in België blijven ferme
    • Je helpt een persoon die illegaal verblijft ferme
    • Wat zijn je rechten als je illegaal verblijft ferme

   ©Droits Quotidiens asbl

   Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.