Waar kan je terecht bij problemen?

 • Na je studies ferme
  • Werkloosheid na je studies ferme
 • Werkloosheid ferme
  • Werkloos worden: voorwaarden en bedrag van de werkloosheidsuitkering ferme
  • Tijdens je werkloosheid: rechten en plichten ferme
  • Werkloosheid en vrijwilligerswerk ferme
  • Bij wie kan je terecht als je een vraag hebt rond werkloosheid? ferme
 • Hulp van het OCMW ferme
  • Waarmee kan het OCMW je helpen? ferme
  • Een leefloon ferme
   • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen en hoe wordt die aanvraag behandeld door het OCMW? ferme
    • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen? ferme
    • Hoe verloopt het sociaal onderzoek en het huisbezoek voor een aanvraag tot leefloon? ferme
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot leefloon? ferme
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot leefloon? ferme
    • Wanneer en hoe wordt het leefloon uitbetaald? ferme
   • Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een leefloon? ferme
    • Werkelijk verblijven in België ferme
    • Meerderjarig zijn (of gelijkgesteld) ferme
    • Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen ferme
    • Onvoldoende inkomsten hebben ferme
     • Wat betekent ‘onvoldoende inkomsten hebben’? ferme
     • Wat als je bepaalde inkomsten hebt? ferme
     • Wat als je eigenaar bent van een woning of stuk grond? ferme
     • Wat als je samenwoont met iemand die inkomsten heeft? ferme
    • Beschikbaar zijn voor werk ferme
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben ferme
    • Je recht op onderhoudsgeld uitputten ferme
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen ferme
   • Op welk bedrag van leefloon heb je recht? ferme
   • Wanneer en hoe vraagt het OCMW de terugbetaling van het leefloon? ferme
    • Kan het OCMW je vragen om het ontvangen leefloon terug te betalen? ferme
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om het leefloon dat jij ontvangen hebt terug te betalen? ferme
   • Bestaan er sancties verbonden aan het leefloon? ferme
  • Maatschappelijke hulp ferme
   • Wat zijn de voorwaarden voor maatschappelijke hulp? ferme
    • Menswaardig leven ferme
    • Werkelijk verblijven in België ferme
    • Geen voorwaarde van meerderjarigheid ferme
    • Geen voorwaarde van nationaliteit ferme
    • Onvoldoende inkomsten – behoeftig zijn ferme
    • Beschikbaar zijn voor werk ferme
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben ferme
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen ferme
    • Je recht op onderhoudsgeld uitgeput hebben ferme
   • Welke vorm kan maatschappelijke hulp aannemen? ferme
   • Het indienen van een aanvraag en de behandeling ervan door het OCMW ferme
    • Het indienen van de aanvraag tot maatschappelijke hulp ferme
    • Is er een sociaal onderzoek en een huisbezoek voor een aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
   • Moet maatschappelijke hulp worden terugbetaald? ferme
    • Kan het OCMW je vragen om de ontvangen maatschappelijke hulp terug te betalen? ferme
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om de maatschappelijke hulp die jij ontvangen hebt terug te betalen? ferme
   • Bestaan er sancties verbonden aan maatschappelijke hulp? ferme
  • Territoriale bevoegdheid van het OCMW: naar welk OCMW moet je gaan? ferme
   • Welk OCMW is in principe bevoegd om je te helpen? ferme
   • Wat zijn de uitzonderingen op de bevoegdheidsregel van het OCMW? ferme
    • Bevoegd OCMW voor studenten ferme
    • Bevoegd OCMW voor daklozen ferme
    • Bevoegd OCMW als je internationale bescherming hebt gevraagd ferme
    • Bevoegd OCMW bij een verblijf in een instelling (rusthuis, psychiatrisch ziekenhuis, opvangtehuis, …) ferme
    • Bevoegd OCMW voor een huurwaarborg voor vreemdelingen die een opvangcentrum verlaten ferme
   • Verplichtingen van het OCMW dat zich onbevoegd verklaart ferme
  • Reageren tegen een beslissing van het OCMW ferme
   • Vragen aan het OCMW om de beslissing te herzien ferme
   • Beroep bij de arbeidsrechtbank ferme
    • Hoe ga je in beroep bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het OCMW? ferme
    • Hoe verloopt de beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank? ferme
    • Wat gebeurt er na de beslissing van de arbeidsrechtbank? ferme
 • Zwangerschap en geboorte ferme
  • Gezinsbijslag in Brussel ferme
    • Bedrag en toeslagen van de gezinsbijslag (Brussel) ferme
     • Relatiebreuk en nieuw samengesteld gezin (Brussel) ferme
     • Kraamgeld voor kinderen geboren na 1 januari 2020 (Brussel) ferme
     • Ziekteverzekering tijdens de zwangerschap en na de geboorte ferme
    • Handicap ferme
    • Gezondheid en ziekte ferme
     • Verhoogde tegemoetkoming ferme
    • Ouderdom en pensioen ferme
    • De gevolgen van je woning delen op je sociale uitkeringen ferme
     • De werkloosheidsuitkering en je woning delen ferme
      • De ziekte-uitkering en je woning delen ferme
      • Hulp van het OCMW en je woning delen ferme
      • Pensioen, inkomensgarantie voor ouderen en je woning delen ferme
     • Waar kan je terecht bij problemen? ferme
      • Bij wie kan je terecht bij problemen met het OCMW? ferme
      • Wat moet je doen als je niet akkoord gaat met een beslissing over je sociale uitkering? ferme

     ©Droits Quotidiens asbl

     Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.