De gevolgen van je woning delen op je sociale uitkeringen

 • Hulp van het OCMW libreacces
  • Waarmee kan het OCMW je helpen? libreacces
  • Een leefloon libreacces
   • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen en hoe wordt die aanvraag behandeld door het OCMW? libreacces
    • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen? libreacces
    • Hoe verloopt het sociaal onderzoek en het huisbezoek voor een aanvraag tot leefloon? libreacces
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot leefloon? libreacces
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot leefloon? libreacces
    • Wanneer en hoe wordt het leefloon uitbetaald? libreacces
   • Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een leefloon? libreacces
    • Werkelijk verblijven in België libreacces
    • Meerderjarig zijn (of gelijkgesteld) libreacces
    • Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen libreacces
    • Onvoldoende inkomsten hebben libreacces
     • Wat betekent ‘onvoldoende inkomsten hebben’? libreacces
     • Wat als je bepaalde inkomsten hebt? libreacces
     • Wat als je eigenaar bent van een woning of stuk grond? libreacces
     • Wat als je samenwoont met iemand die inkomsten heeft? libreacces
    • Beschikbaar zijn voor werk libreacces
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben libreacces
    • Je recht op onderhoudsgeld uitputten libreacces
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen libreacces
   • Op welk bedrag van leefloon heb je recht? libreacces
   • Wanneer en hoe vraagt het OCMW de terugbetaling van het leefloon? libreacces
    • Kan het OCMW je vragen om het ontvangen leefloon terug te betalen? libreacces
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om het leefloon dat jij ontvangen hebt terug te betalen? libreacces
   • Bestaan er sancties verbonden aan het leefloon? libreacces
  • Maatschappelijke hulp libreacces
   • Wat zijn de voorwaarden voor maatschappelijke hulp? libreacces
    • Menswaardig leven libreacces
    • Werkelijk verblijven in België libreacces
    • Geen voorwaarde van meerderjarigheid libreacces
    • Geen voorwaarde van nationaliteit libreacces
    • Onvoldoende inkomsten – behoeftig zijn libreacces
    • Beschikbaar zijn voor werk libreacces
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben libreacces
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen libreacces
    • Je recht op onderhoudsgeld uitgeput hebben libreacces
   • Welke vorm kan maatschappelijke hulp aannemen? libreacces
   • Het indienen van een aanvraag en de behandeling ervan door het OCMW libreacces
    • Het indienen van de aanvraag tot maatschappelijke hulp libreacces
    • Is er een sociaal onderzoek en een huisbezoek voor een aanvraag tot maatschappelijke hulp? libreacces
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot maatschappelijke hulp? libreacces
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot maatschappelijke hulp? libreacces
   • Moet maatschappelijke hulp worden terugbetaald? libreacces
    • Kan het OCMW je vragen om de ontvangen maatschappelijke hulp terug te betalen? libreacces
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om de maatschappelijke hulp die jij ontvangen hebt terug te betalen? libreacces
   • Bestaan er sancties verbonden aan maatschappelijke hulp? libreacces
  • Territoriale bevoegdheid van het OCMW: naar welk OCMW moet je gaan? libreacces
   • Welk OCMW is in principe bevoegd om je te helpen? libreacces
   • Wat zijn de uitzonderingen op de bevoegdheidsregel van het OCMW? libreacces
    • Bevoegd OCMW voor studenten libreacces
    • Bevoegd OCMW voor daklozen libreacces
    • Bevoegd OCMW als je internationale bescherming hebt gevraagd libreacces
    • Bevoegd OCMW bij een verblijf in een instelling (rusthuis, psychiatrisch ziekenhuis, opvangtehuis, …) libreacces
    • Bevoegd OCMW voor een huurwaarborg voor vreemdelingen die een opvangcentrum verlaten libreacces
   • Verplichtingen van het OCMW dat zich onbevoegd verklaart libreacces
  • Reageren tegen een beslissing van het OCMW libreacces
   • Vragen aan het OCMW om de beslissing te herzien libreacces
   • Beroep bij de arbeidsrechtbank libreacces
    • Hoe ga je in beroep bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het OCMW? libreacces
    • Hoe verloopt de beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank? libreacces
    • Wat gebeurt er na de beslissing van de arbeidsrechtbank? libreacces
 • De gevolgen van je woning delen op je sociale uitkeringen ferme
  • De werkloosheidsuitkering en je woning delen ferme
   • De ziekte-uitkering en je woning delen ferme
   • Hulp van het OCMW en je woning delen ferme
   • Pensioen, inkomensgarantie voor ouderen en je woning delen ferme
  • Waar kan je terecht bij problemen? ferme
   • Bij wie kan je terecht bij problemen met het OCMW? ferme
   • Wat moet je doen als je niet akkoord gaat met een beslissing over je sociale uitkering? ferme

  ©Droits Quotidiens asbl

  Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.