Persoonlijke levenssfeer

 • Personen met een beperkte zelfredzaamheid ferme
  • Gerechtelijke bescherming (bewind) ferme
   • Wie kan onder bewind worden geplaatst? ferme
   • Procedure tot instelling van het bewind ferme
    • Indiening van het verzoek ferme
    • Verloop van de procedure ferme
   • Taak van de bewindvoerder ferme
   • Gevolgen van de plaatsing onder bewind ferme
   • De vertrouwenspersoon ferme
   • Wijziging of beëindiging van het bewind ferme
   • Bewindvoering en collectieve schuldenregeling: hoe die combineren? ferme
   • Kan je voor jezelf een bescherming voor de toekomst uitwerken? ferme
  • Buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) ferme
  • Bescherming van geesteszieken ferme
   • Wie kan gedwongen worden opgenomen en wat zijn de voorwaarden? ferme
   • Vormen van bescherming ferme
   • De procedure van een gedwongen opname ferme
    • Gedwongen opname in het ziekenhuis ferme
    • Verpleging in een gezin ferme
   • Een beslissing rond een gedwongen opname betwisten ferme
  • Hulp van een mantelzorger ferme
  • Verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering ferme
 • Patiëntenrechten en levenseinde ferme
  • Patiëntenrechten ferme
   • Toepassingsgebied ferme
   • Rechten als patiënt ferme
    • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening ferme
    • Recht op informatie ferme
    • Recht om te beslissen ferme
    • Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon ferme
     • Recht op privacy ferme
    • Rechten van de patiënt die onbekwaam is ferme
     • Kosten van gezondheidszorg ferme
     • Waar kan je terecht als je patiëntenrechten niet worden gerespecteerd? ferme
    • Levenseinde ferme
    • Voorafgaande zorgplanning ferme
    • Nalatenschap regelen ferme
      • Schenking ferme
      • Testament ferme
     • Beroepsgeheim ferme
      • Waarvoor dient het beroepsgeheim? ferme
      • Je vraagt hulp aan een professional ferme
      • Er wordt jou hulp gevraagd als professional ferme
       • Wie is gebonden door het beroepsgeheim en wat valt eronder? ferme
       • De uitzonderingen op het beroepsgeheim ferme
       • Het beroepsgeheim en de strijd tegen terrorisme ferme

     ©Droits Quotidiens asbl

     Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.